Tel: 1(780)447-3360

Fax:

Addr: 11121 - 156 Street Edmonton, Alberta T5M1X9 Canada

Mail: thaodang72@yahoo.ca

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của Quý khách. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời mail quí khách trong khoãng thời gian ngan nhat. Xin cám ơn.


Please input the information below.

Your Name*

Phone*

Your Email*

Content*

Code*

Reload Image

Verify Code

   Hot - Promotion

Thực đơn